| |

Struktur Organisasi SD Kristen Petra 12

Tahun Ajaran 2021-2022

struktur organisasi 2020 2021

Kepala Sekolah : Wiyati Handayani,S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah : 1. Esty Winasti,S.Pd.,M.M.
  2. Dwike Puji Rahayu Yehana Mekel,S.Pd.
Guru Kelas I A : Ariyanti Asmara,S.Pd.
Guru Kelas I B : Alberta Yuni Rachmawati,S.Pd.
Guru Kelas I C : Endah Tri Lestari,S.Pd.
Guru Kelas I D : Cicilia Ida Handayani,S.Pd.
Guru Kelas II A : Runy Triwahjuni,S.Pd.
Guru Kelas II B : Retna Martani,S.Pd.
Guru Kelas II C : Hariatik,S.Pd.
Guru Kelas III A : Ribut Handayani,S.Pd.
Guru Kelas III B : Fransiska Paramita K.,S.Pd.
Guru Kelas III C : Elsye Wahyu Utami,S.Pd.
Guru Kelas IV A : Sumiyati,S.Pd.
Guru Kelas IV B : Dra.Elyk Widyo Astuti
Guru Kelas IV C : Gabriel Jorgi Tumilaar,S.Pd.
Guru Kelas V A : Suhartatik,S.Pd.
Guru Kelas V B : Sartini,S.Pd.
Guru Kelas V C : Ratna Suriani,S.Pd.
Guru Kelas VI A : Johanes Maria,S.Pd.
Guru Kelas VI B : Hari Kristiani W.L.,S.Pd. 
   
Guru Agama Kelas I & VI : Erni Kusumaningati,S.Th.
Guru Agama Kelas IV & V : Devi Susanne Sitepu,S.Si.,M.Pd.
Guru Agama Kelas II & III : Rebekha Rotua,S.Si.Teol.
Guru BK Kelas IV A,B & V : Irene Rachel,S.Psi.
Guru BK Kelas III & VI : Drs. Aries Respati
Guru BK Kelas I : Toto Subiyakto Wahyudi,S.Pd.
Guru BK Kelas II & IV C : Steffani Tia Anjar Pratiwi,S.Pd
Guru B. Inggris Kelas III A,B, IV B & VI : Yosia Irawanti,S.S.
Guru B. Inggris Kelas III C & V : Finna Kristiningrum,S.Pd.
Guru B. Inggris Kelas II & IV A : Nastiti Adi Hapsari,S.Pd.
Guru B. Inggris Kelas I & IV C : Carolina Dini Wulansari,S.Pd.
Guru Olahraga Kelas II, V, & VI : Tantyo Aji Pramudya,S.Pd.
Guru Olahraga Kelas I, III, & IV : Nasib Tua Hutajulu,S.Pd.
Guru Bahasa Mandarin  : Avistha Viryadhana Astari,S.Pd.
Guru Seni Musik  : Angga Dwi Winarno,S.Pd.
Guru Seni Tari : Fitria Hesti Sofiana,S.Sn.
   
Guru Pendamping  : 1. Dra.Sri Rahayuningsih
  2. Maria Yashinta Djehadut,S.Pd.
boost the values reap the success